passande

passande
adj (oböj.

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • passande — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande • lämplig, passande, lämpad, användbar, adekvat, duglig, läglig, lagom, gynnsamm, förmånlig • lämplig • klädsam, snygg, prydlig,… …   Svensk synonymlexikon

  • anständig — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • moralisk, sedlig, anständig, sedesam, oskyldig …   Svensk synonymlexikon

  • ärbar — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • hederlig, ärlig, redlig, pålitlig, juste, honett, ärbar, rättvis …   Svensk synonymlexikon

  • hederlig — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • hederlig, ärlig, redlig, pålitlig, juste, honett, ärbar, rättvis • omutlig, hederlig, ärlig, redbar, rätlinjig, sträng, rigorös …   Svensk synonymlexikon

  • moralisk — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • etisk, sedlig, moralisk …   Svensk synonymlexikon

  • ordentlig — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • punktlig, precis, exakt, prompt, noga, noggrann • samvetsgrann, noggrann, noga, omsorgsfull, ordentlig • eftertrycklig, kraftig, duktig, verksam, effektiv …   Svensk synonymlexikon

  • skälig — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • berättigad, rättvis, rättmätig, skälig, behörig • rättvis, rättmätig, skälig, befogad • berättigad, rättvis, rättmätig, behörig …   Svensk synonymlexikon

  • lagom — • klädsam, snygg, prydlig, passande, välsittande • tillräcklig, lagom, betryggande, nöjaktig, passande, passabel, sufficient • nog, tillräckligt, tillfyllest …   Svensk synonymlexikon

  • lämplig — • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande law • lämplig, passande, lämpad, användbar, adekvat, duglig, läglig, lagom, gynnsamm • lyckad, trevlig, angenäm, utmärkt, förträfflig, framstående, träffande, lämplig …   Svensk synonymlexikon

  • nödig — • nödvändig, nödig, erforderlig, oundgänglig • vederbörlig, tillbörlig, passande, nödig • vederbörlig, tillbörlig, passande …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”